Moon Dream - Sklep Internetowy

Reklamacje

Dokładamy wszelkich starań by produkty wysyłane do Państwa nie posiadały żadnych wad, jeżeli jednak zakupiony towar nie spełnia Państwa oczekiwań, mogą go Państwo reklamować.

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji. Może to zrobić z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego TUTAJ  wysyłając:

a. tradycyjnie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Instal – Tom Tomasz Gościniak, ul. Żwirowa 4, 62-300 Psary Polskie lub

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@moondream.pl

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

6. W przypadku, gdy Sprzedawca uznał to za konieczne, Klient zostanie poproszony o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres wskazany przez Sprzedawcę lub też o wydanie Produktu zamówionemu przez Sprzedawcę kurierowi. Samo odesłanie produktu, nie wpływa na bieg terminu o którym jest mowa w punkcie poprzednim.

7. Prosimy o załączenie do reklamacji faktury lub rachunku.

8. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, wymienimy wadliwy produkt na nieposiadający wad, jeżeli, to możliwe usuniemy wadę lub zwrócimy wartość produktu na wskazane konto.